Konstrukcja ogrodzenia z plastyku na plot i bramkę ze sztachetek nie wymaga pozwolenia na budowę ani komunikowania tego faktu starostwu powiatowemu wyjąwszy szczególne przypadki.

Budowa ogrodzenia z Winylu na ogrodzenie i furtkę sztachetowa nie potrzebuje pozwolenia na budowę ani zawiadamiania tego faktu gminie oprócz szczególnych przypadków.

Plot PCV na plot i furtę ze sztachetek nie przekraczające wielkości 2,2 m budowane pośrodku dwoma przylegającymi nieruchomościami nie wymagają żadnych formalności urzędowych. Dotyczy to również ogrodzeń chwilowych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia wymaga:

  1. budowa ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych oraz pozostałych miejsc publicznych (nie dotyczy ogrodzeń w sąsiedztwie dróg prywatnych a także wewnętrznych nie będących drogami generalnymi)
  2. stawianie ogrodzenia przekraczającego 2,2 m wielkości bez względu na położenie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia budowy balaski z Winylu na plot i furtkę ogrodzeniowa dokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym lub urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamysłu budowy ogrodzenia winno zawierać formę ogrodzenia, sposób przeprowadzenia jego instalacji i zaplanowany dzień rozpoczęcia budowy.
  5. Oprócz zgłoszenia trzeba dodać deklaracje o upoważnieniu do dysponowania posiadłością w zamysłach budowlanych i o ile jest to potrzebne przez starostwo rysunek ogrodzenia.

Czasami do konstrukcji plotki PCV na plot i furtę ze sztachet zadane są wspierające uzgodnienia tj. np. akceptacja administratora drogi na lokalizacje wjazdu.

Budowę ogrodzenia wolno rozpocząć po 30 dniach od chwili zgłoszenia zamiaru jego budowy, o ile urząd nie wniesie uprzednio protestu. Sprzeciw może być w sytuacji, jak planowane plot plastikowe na plot i furtę ze sztachetek jest niezgodne z uzgodnieniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasku drogowym planowanej ulicy. W przypadku kiedy proponowane balaski z plastyku na ogrodzenie i bramkę sztachetowaprawdopodobnie może zagrażać bezpieczeństwu ludzi czy tez mienia, np. przez ograniczanie widoczności, konstrukcja takiego ogrodzenia może wymagać zdobycia pozwolenia na jego budowę.
Zgłoszenie zamiaru konstrukcji ogrodzenia jest ważne przez dwa lata. Wstrzymanie zainicjowania robót przez ów czas skutkuje odwołaniem zgłoszenia a także w wypadku chęci postawienia ogrodzenia konieczne staje się kolejne zgłoszenie tego faktu.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s